Fiscaal advies

Heeft u het idee dat u te veel belasting betaalt?!

Wij geven u altijd het advies dat belastingtechnisch zo gunstig mogelijk voor u is. Onze kennis is up to date op alle belastinggebieden.

Tijdwinst
Positief is dat we tegenwoordig in een oogwenk ons "biljet" via Internet kunnen indienen en dat de belastingdienst zelfs de genoten inkomsten al kan aanleveren, aangezien ze die van onze werkgever/uitkeringsinstantie al hebben gekregen.

  • voorlopige teruggave
  • inkomstenbelasting
  • omzetbelasting
  • vennootschapbelasting
  • dividendbelasting
  • loonbelasting

Inkomstenbelasting

Inkomstenbelasting is een internationaal veel voorkomende belasting op inkomen die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van (natuurlijke en rechts-) personen. Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen personen die in die staat wonen (inwoners van de staat), dan wel van personen die niet in die staat wonen, maar die daarentegen wel inkomen genieten dat in die staat zijn oorsprong vindt (niet-inwoners van de staat).

Omzetbelasting

Omzetbelasting of btw (belasting over de toegevoegde waarde) is een belasting die een overheid heft op de verkoop van producten of diensten. De belasting wordt geheven op de verwachte marktwaarde die aan een product wordt gegeven in elke stap van het productie- of distributieproces. Uiteindelijk wordt de btw betaald door de consument en door niet-btw-plichtige organisaties.

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting is een internationaal veel voorkomende belasting op "inkomen" die door een staat (of een lager overheidsorgaan) wordt geheven van rechtspersonen en bepaalde niet rechtspersoonlijkheid bezittende samenwerkingsverbanden. Voor de bepaling van het inkomen dat aan belasting is onderworpen, wordt veelal onderscheid gemaakt tussen rechtspersonen die in die staat gevestigd zijn (inwoners van de staat) en rechtspersonen die niet in die staat gevestigd zijn, maar die daarentegen wel inkomen genieten dat in die staat zijn oorsprong vindt (niet-inwoners van de staat).

Contact

Postjesweg 142-B
1061 AX Amsterdam
tel: 06 15 14 69 38

KVK : 081.38.798
BTW: NL162598919B04


Alle rechten voorbehouden © 2023. KaderBV